میراث صنعت عطر در آسیا –  یک پورتال اطلاعاتی

...صنعت عطر در آسیا  

... میراثی به قدمت قرن ها...

مرتبط  با هنر های زیبا ، ارتباطات بین فرهنگی، مسائل توسعه ی پایدار و تنوع زیستی، بهداشت عمومی و تجارت جهانی  

هدف

هدف این سامانه اینترنتی هویدا ساختنِ موجودیت، هویت و ارزشِ میراثِ صنعت عطرِ آسیایی است

 ارائه ی اطلاعاتی در زمینه ی 

 

١- نمونه های عینیِ ابعاد گوناگون این صنعت و مطالعات موردی و محلی

   منابع مهارت ها آثار باستانیدانش آیین ها

 

٢- تصویری از تاریخچه ی هنر و ابعاد تجاری آن

... در جهت انجام فعالیت های زیر

  • افزایش اطلاعات
  • تقویت  تحقیقات
  • یجاد پیوند ها

تقدیرها

با سپاس از همکاری گسترده سهام داران صنعت عطر سازی و نمایندگان انجمن های فرهنگی در آسیا و نیز بسیاری از دوستان آسیایی و غیر آسیایی که ما را در اجرای این پروژه یاری رساندند.

 

تماسِ با ما

ما از دریافتِ نظرات ارزنده ی شما عزیزان درباره ی این پروژه خوشحال خواهیم شد.

DruckversionDruckversion | Sitemap
text and photos: © dr. dinah jung, 2002-2015. all rights reserved. www.mindful-breathing.com.